Yabancı Dil Eğitimi

Biz TİNO’da dilimizi güzel kullanmaya ve zenginleştirmeye önem veririz. Çünkü kullandığımız dilin düşünce sistemimizi de etkilediğini biliriz. Okul öncesinde pek çok becerinin çocuklarımıza kazandırılmasına önem verirken, dil edinimi becerisini göz ardı etmeyiz.

Buna yabancı dil edinimi de dahildir. Burada amacımız onların yabancı dili ana dili gibi konuşması değildir. Biz, erken yaştaki dil eğitiminin çocuklarımızın toplumsal, bireysel ve kültürel gelişimlerine olumlu yönde katkıda bulunduğunu biliriz. Minik TİNO’larımız kendi dilinin ve kültürünün dışında başka dillerin ve kültürlerin olduğunun farkına varırlar, bu kültürlere hoşgörülü olmayı öğrenirler.  Dil öğrenimi onların bilişsel becerilerini geliştirir. Yaşamlarının ileriki evrelerinde alacakları yabancı dil eğitiminin temelleri atılır.

Tüm bunları Minik TİNO’larımız oyunlar oynayarak, şarkılar söyleyerek, resimler çizerek gerçekleştirirler. TİNO’nun duvarları içinde, bahçesinde, ormanında, mutfağında her yerde  yaşayarak, hayatın her alanında dili hem Türkçe hem İngilizce deneyimler ve özümserler.

Çocukların
Gerçek Bir Şansı Olsun Diye
Çocuk Dili Konuşulan Bir Dünya’ dır
TİNO

Takipte Kalın

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed