Öğretmen

Tino Öğretmeni Kimdir?

• TİNO öğretmeni şefkatlidir.
• TİNO öğretmeni gelişime açıktır. Gerek mesleği gerek güncel konularda yeni öğrenmelere açıktır.
• TİNO öğretmeni dikkatli bir okurdur. Görsel ve içerikleri analiz etme konusunda gereken hizmet içi eğitimi almıştır.
• TİNO öğretmeni kendi zorlanmaları ile ilgili destek almaya açıktır. TİNO kurucuları, TİNO ekibine düzenli psikolojik destek çalışmaları yürütür.
• TİNO öğretmeni yargılayıcı değildir. Empatik ve saygılı olması beklenir.
• TİNO öğretmeni ödüllendirmez, cezalandırmaz.
• TİNO öğretmeni suçlayıcı, eleştirici bir dil kullanmaz. İşbirlikçi ve sağlıklı bir iletişimi her koşulda sürdürür.
• TİNO öğretmeni duygularını dengelemeyi bilir. Kurucularımız tarafından duygusal olarak zorlandıkları durumlarda her zaman desteklenirler.
• TİNO öğretmeni yardım istemeyi bilir. TİNO’nun sistemine uyum sağlamak için her konuda sonsuz destek alacağını bilir.
• TİNO öğretmeni merakının izini sürmeyi bilir.
• TİNO öğretmeni farklılıklara saygılıdır. Çocukların eksikliklerine odaklanmak yerine güçlü yönlerine odaklanılır. Böylece çocuk her hali ile değerli olduğunu yaşar.
• TİNO öğretmeni problemlere doğrudan çözüm üretmek yerine çocukların kendi çözümlerine ulaşmaları için destekleyici bir rol üstlenirler.

Çocukların
Gerçek Bir Şansı Olsun Diye
Çocuk Dili Konuşulan Bir Dünya’ dır
TİNO

Takipte Kalın

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed