Drama Atölyesi

Yaratıcı drama, oyun yoluyla öğrenme sanatıdır. Tinolarımız eğitim sırasında oyun yoluyla bütün kişisel becerilerini ya da hayal güçlerini geliştirirler. Bunun yanı sıra dramayla ses, nefes, beden kontrollerini de geliştirirler ve başka bakış açıları geliştirirler.

Tinoda masal saatinde, yabancı dil eğitiminde ve tüm branş derslerimizde drama hep bizimledir. Öğretmenlerimiz Tinoların sosyal gelişimine katkı sağlayarak basitten karmaşığa hem fiziksel hem de zihinsel eğitim verirler. Doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden faydalanarak olayları canlandırırlar ve Tinolarımızın öğrenmelerini kolaylaştırırlar. Tinolarımız da bu sayede olayları daha iyi algılar, farkındalıkları gelişir ve daha duyarlı çocuklar olurlar.

Drama ile Tinolarımızın;

  • Dinleme ve dil becerileri gelişir.
  • Gözlem yetenekleri artar.
  • Olayları değerlendirme yetenekleri daha üst düzeyde olur.
  • Empati becerileri gelişir.
  • Kendilerini tanıma ve birlikte çalışma becerileri daha da gelişmiş olur.

Çocukların
Gerçek Bir Şansı Olsun Diye
Çocuk Dili Konuşulan Bir Dünya’ dır
TİNO

Tasha Castagna

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed