Veli

Tino Velisi Kimdir?

● TİNO ebeveyni çocuk dilini bilir. Bu dili öğrenmek için çaba gösterir ve her zaman Tino psikologlarından danışmanlık alır.

● TİNO ebeveyni şefkatlidir. Ödüle, cezaya değil şefkate ve güvenli sınırlara inanır.

● TİNO ebeveyni çocuğunu dinler, cevap vermesi için acele etmek yerine ondan gelecek cevabı merak eder.

● TİNO ebeveyni çocuğa bir şey öğretme derdine düşmek yerine ilişkiye odaklanır, ilişkiyi merkezde tutar.

● TİNO ebeveyni çocuğu soru sorduğunda detaylarla bilgi vermek yerine onun düşüncelerine erişmesine yardım eder.

● TİNO ebeveyni öğrenmeyi sever. Bilir ki TİNO ebeveynin de okuludur.

● TİNO ebeveyni çocuğunun zor duygularında ne yapacağını bilecek şekilde donanmıştır. Zor duygularda çocuğuna tam destek verir.

● TİNO ebeveyni çocuğunun dikkatini dağıtmaz, çocuğunun dikkati çektiği yeri görür, duyar.

● TİNO ebeveyni de TİNO mezunu olacağını bilir.

Çocukların
Gerçek Bir Şansı Olsun Diye
Çocuk Dili Konuşulan Bir Dünya’ dır
TİNO

Takipte Kalın

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed